Na de aanmelding volgt er altijd een eerste telefonisch gesprek met de ouder(s). Tijdens dit gesprek schetsen de ouders een zo duidelijk mogelijk beeld van de situatie. Ik geef tijdens dit gesprek vaak al een aantal tips en beoordeel of ik de juiste persoon ben voor dit kind. Het kan namelijk zijn dat ik denk dat de problematiek buiten mijn vakgebied blijkt te liggen, in deze gevallen verwijs ik je door.

Wanneer ouders en ik met elkaar overeen komen dat ik de coaching op mij neem stuur ik hun via de mail alvast het intakeformulier toe en maken we de eerste afspraak. Tijdens de eerste afspraak nemen we het intakeformulier door. Ik ben er voorstander van dat het kind hier ook bij aanwezig is, omdat het traject immers voor hem of haar opgestart wordt. Uiteraard kun je als ouder aangeven of je hiermee akkoord gaat en anders plannen we eerst een gesprek zonder het kind in. Ik vraag ook altijd aan je kind wat hij/zij anders zou willen zien en wat er volgens hem/haar al geprobeerd is. Ik geloof erin dat je meer draagvlak voor verandering creëert als je je kind bij het hele traject betrekt. Vervolgens stellen we de definitieve doelen vast en ondertekenen deze allemaal (kind, ouders en ik).

Dan is het tijd voor de eerste coaching sessie. Ouders mogen altijd bij de coaching van hun kind aanwezig zijn, tenzij we dit samen anders afgesproken hebben. Desondanks vind ik het zeer belangrijk dat de ouders er aan het begin van de eerste coaching bij zijn. Kinderen vinden zo’n eerste coaching doorgaans erg spannend en jouw aanwezigheid biedt ze veiligheid. Ik stel mijzelf kort voor en check bij je kind of het weet waarom ze vandaag bij mij zitten.

Vervolgens ga ik, middels een spel, eerst op zoek naar de kwaliteiten van je kind. Hier heb ik niet alleen je kind maar ook jou, als ouder, voor nodig. Als de kwaliteiten helder zijn bespreken we waar we aan welk doel we als eerst gaan werken en hoe je kwaliteiten je daarbij kunnen helpen. Afhankelijk van de uitdagingen waar je kind voor staat zet ik graag verschillende werkvormen in die passen bij je kind en het doel wat we willen behalen. Hierbij valt te denken aan boekjes lezen, kaart- of bordspellen, tekenen/schilderen, invulbladen of actieve doe- opdrachten.

Ouders die niet bij de coaching aanwezig zijn vraag ik altijd om de laatste 10 minuten van de sessie aan te schuiven. Bij voorkeur laat ik je kind vertellen wat we hebben gedaan en hoe hij/zij dat beleefd heeft en vul ik, waar nodig, aan. Het is goed voor kinderen om dat wat ze net besproken en geleerd hebben te herhalen om het zich eigen te maken.

Ben je op zoek naar een kindercoach en spreekt mijn werkwijze je aan, neem dan vrijblijvend contact met mij op via het contactformulier op mijn website of via messenger/ telefonisch.