Samenwerken

Voor mij een essentieel onderdeel van wie ik ben en dus ook van mijn manier van coachen. Ik werk graag samen met collega’s, zowel andere (kinder-)coaches maar ook met professionals uit een andere discipline en uiteraard met de ouder(s) van het kind.

Als kindercoach zie ik de meeste kinderen en jongeren slechts eens in de twee weken één uurtje. In dat uur werk ik met het kind aan de uitdagingen waar ze tegenaanlopen. Dit is altijd een intensief moment waarin kinderen praten, tekenen, schilderen, denken, voelen, ervaren, spelen, etc over dat wat er in hun leven speelt en ze graag anders zouden willen vormgeven of wat ze dwars zit. Door er actief mee bezig te zijn komen ze tot nieuwe inzichten en ideeën om de situatie te veranderen en daarvoor is dikwijls tijd en hulp nodig. Deze investering vraag ik van de ouder(s). Ik geef het mee voordat een begeleidingstraject begint en vraag of ze bereid zijn deze investering te doen. Mijn ervaring is dat hierdoor de coaching veel sneller effectief is, dat er meer openheid komt en dat zowel ouder als kind het gevoel hebben dat ze het SAMEN dragen. De uitdagingen waar mijn cliënten dikwijls tegenaan lopen zijn heel vaak vrij vlot en met kleine veranderingen (maar met grote gevolgen!!) aan te pakken.

Bij voorkeur betrek ik ouders de laatste tien á vijftien minuten van de coaching. Samen met mijn cliënt (en uiteraard vooraf besproken) vertellen we de ouder(s) wat we gedaan hebben tijdens de coaching en op welke manier ze daar thuis bij kunnen aansluiten. Ik geef ouders handvaten, tips en tricks en hoor ook altijd graag terug hoe het in de voorgaande periode gegaan is. Op deze manier kan er telkens snel geschakeld worden wanneer zaken niet lopen of kunnen we voortborduren op dat wat er wel goed gegaan is. Korte lijnen en regelmatig contact komen mijn inziens de begeleiding altijd ten goede!

Mocht jouw kind tegen zaken aanlopen zoals faalangst, weinig zelfvertrouwen, moeite met het uiten van gevoelens of bijvoorbeeld zeer verlegen zijn of moeite hebben met sociale vaardigheden en zou je je kind hier graag mee willen helpen? Stuur mij dan gerust een berichtje en we bekijken samen op welke manier ik jullie tot dienst kan zijn.