Vorige week schreef ik een stuk waarom de Rots & Water training van meerwaarde is voor veel kinderen die gepest worden en weinig zelfvertrouwen hebben. Zij leren in deze training beter voor zichzelf opkomen en zullen daardoor minder snel het slachtoffer worden van pestgedrag. Echter, ook voor kinderen die soms een ander kind pesten is de Rots & Water training zeer geschikt.

Als ouders is het iets wat je absoluut niet wilt horen over je kind. Veel ouders bagatelliseren of ontkennen het dan ook. Nee, hun kind zou zoiets nooit doen. Het andere kind zal het wel uitgelokt hebben, zal er wel om gevraagd hebben of die doet ook telkens lelijk tegen mijn kind dus heeft dit wel verdiend. Het vergt wel even wat inzicht en onderzoek om te erkennen dat jou kind niet altijd aardig is tegen andere kinderen.

Ouders die geschrokken zijn, boos zijn en zich soms zelfs schamen. Ouders die eerst thuis vaak met hun kind gesproken hebben, afspraken maakten, ze beter in de gaten hielden of ouders die toegeven dat ze niet weten hoe ze dit gedrag kunnen keren. Ze horen en/of zien hoe het kind met andere kinderen omgaat en wil daar iets aan doen.

De meeste kinderen die een ander kind pesten rollen daar als het ware in. Het is een ingewikkeld spel van vriendschap, macht, onmacht, jaloezie en het ontbreken van vertrouwen. Thema’s die allemaal terug komen in de Rots & Water training. Het kind wat anderen pest leert in deze training meer over hoe je wel een goeie vriend van iemand kan zijn, wat hij nodig heeft in vriendschappen en hoe hij de grenzen van een ander herkent en vooral erkent. Deze kinderen lijken wellicht heel veel zelfvertrouwen te hebben, maar dit is lang niet altijd het geval. Ze maskeren hun onzekerheid door anderen te pesten. Door te werken aan zichzelf en meer zelfvertrouwen op te bouwen zullen ze ook minder te neiging hebben dit door middel van negatief gedrag te halen bij andere kinderen.

Kortom, ook voor deze kinderen is de Rots & Water training zeer geschikt en zullen ze er veel mogen leren over zichzelf én over anderen.

Op 15 oktober start de volgende groep, geef je kind dus snel op!