Volgens het Vlaams netwerk ‘Kies Kleur tegen Pesten’ wordt één op de zes kinderen wel eens slachtoffer van pesten en één op de dertig heeft er zelfs dagelijks mee te maken. Op hun website* zeggen ze het mooi “Pesten snijdt diep.”

Kinderen die gepest worden zijn minder weerbaar, ze hebben veelal minder zelfvertrouwen en niet zelden gaan ook hun leerprestaties achteruit. Ze twijfelen meer aan zichzelf en, naarmate het pesten langer aanhoudt, zal het telkens lastiger worden voor anderen om de opmerkingen van de pester om te buigen. Veel mensen die gepest zijn in hun schooltijd kunnen zich dat nog altijd herinneren in hun volwassenenleven. Kortom, pesten maakt echt onwijs veel indruk en is ontzettend pijnlijk voor de betrokkene.

Als kindercoach heb ik ook regelmatig kinderen begeleid die gepest werden. Het opbouwen van zelfvertrouwen en het weerbaarder maken van het kind staan hierbij centraal. Daarnaast gaan ik graag met het kind op zoek naar hulpbronnen: familieleden, leerkrachten, vriendjes, buren, et cetera. Andere mensen die de woorden van de pester kunnen ontkrachten en bij wie het kind zich wel veilig voelt. Ook mensen met wie het kind over de situatie durft e praten zonder beoordeeld te worden en die meekijkt en meedenkt zonder alles gelijk op te willen lossen. Veel ouders voelen zich ook tekort schieten in hun rol, ze willen vechten als een leeuw voor hun kind. Prachtig natuurlijk, maar soms een beetje ‘too much’. Het beste is je kind het heft zelf in handen neemt, uiteraard met jou, als ouder, die voor rugdekking zorgt.

In oktober start de Rots & Water weerbaarheidstraining. Ik kijk er naar uit om in groepsverband kinderen te mogen helpen om weerbaarder te worden. Tijdens de training leren de kinderen om zich de ene keer standvastig en sterk als een rots te gedragen en de andere keer om mee te bewegen als water. Klinkt misschien een beetje vaag, maar echt het werkt! Door middel van verschillende actieve oefeningen en kringgesprekken met elkaar leren de kinderen meer over voor zichzelf opkomen, grenzen aangeven, respect, lichaamshouding, flexibel zijn, steviger in hun schoenen staan en te vertrouwen op zichzelf.

Deze week ga ik eerst zelf op bijscholing tijdens een tweedaagse Rots & Water- basisschoolbreed training. Op die manier weet ik in oktober nog meer goeie (Coronaproof) oefeningen!! En zal ik nog beter in staat zijn om kinderen in de leeftijd van 6 tot 12 jaar de training te geven.

Interesse in de Rots & Water training voor je zoon of dochter? Stuur mij gerust een bericht via de website.

 

*www.kieskleurtegenpesten.be